Συνδρομητικά Πακέτα

Με το πακέτο αυτό θα λάβετε την Άδεια Δημόσιας Εκτέλεσης και το έτοιμο μουσικό πρόγραμμα της πλατφόρμας OPA.gr

Τα μουσικά μας κανάλια αναπαράγουν αποκλειστικά ρεπερτόριο που δεν εκπροσωπείται από άλλους οργανισμούς για αυτό και δεν θα πρέπει να πληρώσετε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων αν παίζετε αποκλειστικά τη μουσική μας.

¹ χρεώνεται εξαμηνιαία / ² χρεώνεται ετησίως


Αν χρειάζεστε περισσότερα από 10 σημεία αναπαραγωγής, επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων.